I. Sr. Francesc Bragulat i Bosom

Filiació

Fotografia de Francesc Bragulat i Bosom
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació