Excma. Sra. Elisabeth Abad i Giralt

Filiació

Fotografia de Elisabeth Abad i Giralt
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 08.02.2011, BOPC, 18. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació