I. Sr. Josep Maria Brunet i Mauri

Filiació

Fotografia de Josep Maria Brunet i Mauri
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 12.12.1989, BOPC, 122. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació