I. Sr. Jordi Solé i Tura

Filiació

Fotografia de Jordi Solé i Tura
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 07.11.1989, BOPC, 108.

Càrrecs parlamentaris

Més informació