H. Sr. Eduard Rius i Pey

Filiació

Fotografia de Eduard Rius i Pey
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs

Més informació