I. Sr. Xavier Coll i Gilabert

Filiació

Fotografia de Xavier Coll i Gilabert
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 06.09.2000, BOPC, 90.

Càrrecs parlamentaris

Més informació