Il·lm. Sr. Ramon Llumà i Guitart

Filiació

Fotografia de Ramon Llumà i Guitart
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació