H. Sr. Andreu Mas-Colell

Filiació

Fotografia de Andreu Mas-Colell
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 25.01.2000, BOPC, 17.

Càrrecs

Més informació