Excm. Sr. Joan Horaci Simó i Burgués

Filiació

Fotografia de Joan Horaci Simó i Burgués
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació