I. Sr. Xavier Soy i Soler

Filiació

Fotografia de Xavier Soy i Soler
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació