I. Sr. Joan Viñas i Bona

Filiació

Fotografia de Joan Viñas i Bona
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 30.01.2002.

Càrrecs parlamentaris

Més informació