I. Sra. Teresa Capilla i Pujol

Filiació

Fotografia de Teresa Capilla i Pujol
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 12.04.2002, BOPC, 286. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació