I. Sra. Maria Carme Esplugas i Martí

Filiació

Fotografia de Maria Carme Esplugas i Martí
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 28.05.2002, BOPC, 305. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació