Historial de la composició: Diputació Permanent

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresidenta segona
Secretari primer
Secretari segon
Membre
Membre
Membre
 • H. Sr. Xavier Bigatà i Ribé

  Alta: 01/09/1982

  Substitueix a: H. Sr. Macià Alavedra i Moner

  Baixa: 05/07/1983

  Substituït/ïda per: I. Sr. Pere Pi-Sunyer i Bayo

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
 • I. Sr. Lluís Medir i Huerta

  Alta: 22/07/1982

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

  Baixa: 13/03/1984

  Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre