Historial de la composició: Comissió de Drets Humans

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

Presidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya