Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre el Conjunt d'Actuacions del Consell Executiu en relació amb l'Empresa Rània, SA

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
President
Vicepresident
Vicepresident
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari de Centristes