Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre els Recents Incendis Forestals a Catalunya

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya