Historial de la composició: Comissió de Reglament Interior del Parlament

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari primer
Secretari segon
Secretari segon
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya