Historial de la composició: Comissió de Seguiment i Provisional

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari de Centristes
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana