Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre un possible Dèficit en els Serveis Transferits de la Seguretat Social

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
President
President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup parlamentari de Centristes
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana