Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
 • I. Sr. Alfred Albiol i Paps

  Alta: 07/12/1982

  Substitueix a: I. Sr. Agustín Luna i Serrano

  Baixa: 03/10/1983

  Substituït/ïda per: I. Sr. Pere Ayguadé i Ayguadé

President
President
 • I. Sr. Agustín Luna i Serrano

  Alta: 19/02/1981

  Substitueix a: I. Sr. Pere Roselló i Esteban

  Baixa: 07/12/1982

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alfred Albiol i Paps

President
President
President
Vicepresident
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari de Centristes
 • I. Sr. Agustín Luna i Serrano

  Alta: 19/02/1981

  Substitueix a: I. Sr. Pere Roselló i Esteban

  Baixa: 07/12/1982

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alfred Albiol i Paps