Historial de la composició: Comissió del Reglament

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President del Parlament
Vicepresidenta primera
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretari quart
Secretari quart

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari de Centristes
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana