Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre la Seguretat dels Habitants de Tarragona i Rodalia

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya