Historial de la composició: Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

President
 • I. Sr. Martí Carnicer i Vidal

  Alta: 18/11/1986 (BOPC, 6)

  Substitueix a: I. Sr. Víctor Colomé i Farré

  Baixa: 28/10/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Víctor Colomé i Farré

President
President
Vicepresident
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
 • I. Sr. Martí Carnicer i Vidal

  Alta: 18/11/1986 (BOPC, 6)

  Substitueix a: I. Sr. Víctor Colomé i Farré

  Baixa: 28/10/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Víctor Colomé i Farré

Grup Parlamentari Popular