Historial de la composició: Comissió de Política Social

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya