Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

President
Secretari
Secretari
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular