Historial de la composició: Junta de Portaveus

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Mixt