Historial de la composició: Diputació Permanent

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Membre
Membre
Membre
Membre
  • I. Sr. Max Cahner i Garcia

    Alta: 18/06/1990 (BOPC, 186)

    Substitueix a: Il·lm. Sr. Joan Aymerich i Aroca

    Baixa: 07/01/1992 (BOPC, 336)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Joan Aymerich i Aroca

Membre
  • I. Sr. Jaume Camps i Rovira

    Alta: 29/06/1988 (BOPC, 5)

    Baixa: 18/01/1990 (BOPC, 130)

    Substituït/ïda per: I. Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
  • I. Sra. M. Carme Servitje i Mauri

    Alta: 18/01/1990 (BOPC, 130)

    Substitueix a: I. Sr. Jaume Camps i Rovira

    Baixa: 06/02/1990 (BOPC, 133)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Jaume Camps i Rovira

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
  • I. Sr. Antonio Perea Oliva

    Alta: 24/01/1990 (BOPC, 130)

    Substitueix a: Excm. Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca

    Baixa: 04/10/1991 (BOPC, 300)

    Substituït/ïda per: Excm. Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca

Membre
  • Excm. Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca

    Alta: 30/11/1989 (BOPC, 117)

    Substitueix a: I. Sr. Jorge Fernández Díaz

    Baixa: 24/01/1990 (BOPC, 130)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Antonio Perea Oliva

Membre
Membre
Membre
Membre