Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats