Historial de la composició: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Mesa

President
President
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya