Historial de la composició: Comissió del Reglament

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Mesa

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretària quarta
Secretari quart
Secretari quart

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Agrupació Parlamentària d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt