Historial de la composició: Mesa del Parlament

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretari quart
Secretària quarta
Secretari quart