Historial de la composició: Diputació Permanent

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretària primera
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya