Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats