Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
 • I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz

  Alta: 05/05/1992 (BOPC, 10)

  Baixa: 02/03/1994 (BOPC, 201)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Magda Oranich i Solagran

 • I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz

  Alta: 14/03/1994 (BOPC, 205)

  Substitueix a: I. Sra. Magda Oranich i Solagran

  Baixa: 26/09/1995

 • I. Sra. Magda Oranich i Solagran

  Alta: 02/03/1994 (BOPC, 201)

  Substitueix a: I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz

  Baixa: 14/03/1994 (BOPC, 205)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Víctor Gimeno i Sanz

Grup Mixt