Historial de la composició: Comissió de Política Territorial

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya