Historial de la composició: Comissió de Política Cultural

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresident
Secretari
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
 • Excm. Sr. Roc Fuentes i Navarro

  Alta: 05/05/1992 (BOPC, 10)

  Baixa: 23/09/1993 (BOPC, 144)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot

 • I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot

  Alta: 23/09/1993 (BOPC, 144)

  Substitueix a: Excm. Sr. Roc Fuentes i Navarro

  Baixa: 26/09/1995

  Substituït/ïda per: I. Sr. Rafael Ribó i Massó

Grup Mixt