Historial de la composició: Comissió del Reglament

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretària primera
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària tercera
Secretari quart

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Grup Mixt