Historial de la composició: Comissió sobre la Problemàtica del Tercer Món

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Grup Mixt