Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre la Situació a Catalunya de la Immigració de Treballadors Estrangers

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
President
Vicepresident
Secretari
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya