Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre el Cas Casinos

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya