Historial de la composició: Comissió d'Estudi del Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya