Historial de la composició: Mesa del Parlament

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària tercera
Secretari quart