Historial de la composició: Diputació Permanent

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

Presidenta del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresidenta segona
Secretari primer
 • I. Sr. Jordi Cornet i Serra

  Alta: 29/12/2010 (BOPC, 3)

  Baixa: 17/01/2012 (BOPC, 228)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

Secretari primer
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Alta: 18/08/2011 (BOPC, 129)

  Substitueix a: H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

  Baixa: 30/08/2011 (BOPC, 135)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

 • Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Alta: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substitueix a: H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

  Baixa: 13/09/2012 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

 • H. Sra. Carme Capdevila i Palau

  Alta: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substitueix a: H. Sra. Anna Simó i Castelló

  Baixa: 13/09/2012 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Anna Simó i Castelló

 • H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

  Alta: 29/12/2010 (BOPC, 3)

  Baixa: 18/08/2011 (BOPC, 129)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

 • H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

  Alta: 30/08/2011 (BOPC, 135)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Baixa: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

 • H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa

  Alta: 13/09/2012 (BOPC, 383)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Baixa: 17/12/2012

 • H. Sra. Anna Simó i Castelló

  Alta: 29/12/2010 (BOPC, 3)

  Baixa: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Carme Capdevila i Palau

 • H. Sra. Anna Simó i Castelló

  Alta: 13/09/2012 (BOPC, 383)

  Substitueix a: H. Sra. Carme Capdevila i Palau

  Baixa: 17/12/2012

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sr. Joan Boada Masoliver

  Alta: 29/12/2010 (BOPC, 6)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Herrera Torres

  Baixa: 29/12/2010 (BOPC, 6)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Alta: 30/07/2012 (BOPC, 371)

  Substitueix a: I. Sr. Josep Enric Millo i Rocher

  Baixa: 28/09/2012 (BOPC, 391)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 29/12/2010 (BOPC, 3)

  Baixa: 18/08/2011 (BOPC, 129)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Massana Mas

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 29/08/2011 (BOPC, 129)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Massana Mas

  Baixa: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substituït/ïda per: Sr. Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. Eva García i Rodríguez

  Alta: 02/08/2012 (BOPC, 371)

  Substitueix a: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

  Baixa: 30/08/2012 (BOPC, 374)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. María de Llanos de Luna Tobarra

  Alta: 24/08/2011 (BOPC, 130)

  Substitueix a: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

  Baixa: 03/01/2012 (BOPC, 223)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Laura Massana Mas

  Alta: 18/08/2011 (BOPC, 129)

  Substitueix a: I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Baixa: 29/08/2011 (BOPC, 129)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Dolors Camats i Luis

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt