Historial de la composició: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats