Historial de la composició: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats