Historial de la composició: Subgrup Parlamentari Ciutadans

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

President-representant
Representant adjunt
Representant adjunta