Historial de la composició: Comissió de Matèries Secretes i Reservades

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

Presidenta del Parlament
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
 • I. Sr. Joan Laporta i Estruch

  Alta: 29/06/2011 (BOPC, 106)

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Strubell i Trueta

  Baixa: 02/10/2012

 • I. Sr. Antoni Strubell i Trueta

  Alta: 15/03/2011 (BOPC, 40)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Laporta i Estruch

  Baixa: 29/06/2011 (BOPC, 106)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Joan Laporta i Estruch