Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Secretari
Diputats