Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats